Kezdőoldal

„ Fejlesztés a Sport Iskolában ”
Jászberényi Tankerületi Központ
Szent István Sport általános Iskola és Gimnázium

Kezdetét vette a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése

Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése, illetve öltözők, mosdók, iskolaudvar felújítása.

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00344 azonosító számú pályázat keretében tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 58.809.911 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A nyertes kivitelező Gyökös-Elektro Kft., amely közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. A tervezett munkálatok 2018. október 31-ig befejeződnek.

A projekt célja, hogy a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer közvetlen elérhető közelségbe kerüljön a családok, szülők, tanulók számára. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátása támogató környezetben biztosított legyen. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézményi tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskola elhagyást. A projekt nemcsak a diákok életét befolyásolja pozitívan, de a pedagógusok számára is megteremti a méltányos oktatási feltételeket. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: Az épület üzemeltetésének költséghatékonyabbá tétele érdekében energetikai korszerűsítés, nyílászárók cseréje, felületképzés, homlokzatszigetelés valósul meg. Az iskola tornaterem melletti öltözők, mosdók során vizesblokkok, hideg- és melegburkolatok, lapradiátorok cseréje, diszperziós festés fog megvalósulni. Az iskolaudvar felújításának keretein belül az udvar hátsó részének térkövezése, kerékpártároló felújítása kerül megvalósításra. Lehetővé válik különféle modern mai igényt kiszolgáló labor eszközök és tantermi bútorok beszerzése a pályázat keretében.