Sajtóközlemények

Sikeresen befejeződött a „Fejlesztés 2017 a Sport Iskolában” megnevezésű projekt a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban

2018/11/15

Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00344 azonosító számú pályázat keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 58.809.911 millió forint, a támogatás intenzitása 100%. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt befejezésének dátuma: 2018. november 15.

A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülnek a diákok.

A fejlesztés eredményeként a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési-oktatási környezet jött létre, megteremtve az alapvető tárgyi és infrastrukturális feltételeket a tanulást segítő és közösségi tereken.

 A projektről bővebb információt a gyakorlo-jaszbereny.jbtk.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kudelka Lívia pályázati referens

Telefon: 06-57-795-215

E-mail: livia.kudelka@kk.gov.hu


Záró rendezvény 2018. szeptember 26.


Nyitó rendezvény 2017. október 27.